Jørund Skaali style=

Jørund Skaali

Leder
Sven-Kristian Løtveit style=

Sven-Kristian Løtveit

Nestleder
Jens-Aksel Johansen style=

Jens-Aksel Johansen

Sekretær
Osvald Laurits Ludviksen style=

Osvald Laurits Ludviksen

Kasserer
Gunhild B. Aronsen style=

Gunhild B. Aronsen

Styremedlem
Roger style=

Roger

Styremedlem
Peder Sigfred Kildal style=

Peder Sigfred Kildal

Varamedlem
Arild Blom Svenning style=

Arild Blom Svenning

Varamedlem